Welkom bij de website van de jongerenraad van De Combinatie Jeugdzorg.


Wie zijn wij?
Wij zijn jongeren die hulp krijgen van De Combinatie Jeugdzorg in Zuidoost Brabant.

Wat is De Combinatie Jeugdzorg?
De Combinatie Jeugdzorg is een jeugdzorginstelling die hulp verleent aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (en soms ook tot 23 jaar).
De Combinatie Jeugdzorg biedt op verschillende manieren hulp; zo is er ambulante hulp, zijn er behandelgroepen waar kinderen en jongeren tijdelijk opgenomen kunnen worden, er is crisishulpverlening, pleegzorg, maar er zijn ook vormen van dagbehandeling. Wil je meer weten over al deze hulp, ga dan naar www.decombinatie.nu

Wat doet de jongerenraad?
Wij komen op voor de rechten van jongeren die hulp krijgen van De Combinatie Jeugdzorg in Zuidoost Brabant.

Hoe doen wij dat?
Dit doen wij door gevraagd, maar ook ongevraagd advies te geven aan het management van De Combinatie Jeugdzorg. De jongerenraad komt één maal per maand bij elkaar. We praten over zaken die wij van belang vinden. Bijvoorbeeld over ‘veiligheid op de groep’, financiële regelingen, maar ook over de manier waarop hulpverleningsplannen geschreven worden.

Andere activiteiten
Eénmaal per jaar gaan we op werkweekend. Dan maken we weer nieuwe plannen. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een hulpverleningsplan voor De Combinatie Jeugdzorg geschreven. Wij zijn ook lid van het JeugdWelzijnsBeraad (JWB). Via het JWB ontmoeten we jongeren van andere jongerenraden. Ook zijn drie jongeren van de jongerenraad dit jaar aanwezig geweest bij het internationale FICE-congres in Sarajevo. Verder geven jongeren van de jongerenraad Peer-voorlichting.